0320 - 788 150 / 020 - 208 2118
info@hardadvies.nl

Uncategorized

AOW Leeftijd versneld omhoog. Wanneer gaat mijn aow gerechtigde leeftijd in ?

De overheid is in Nederland bezig met het verhogen van de AOW leeftijd. Hierdoor verandert de AOW leeftijd voortdurend.

U kunt natuurlijk uitgaan van 65 jaar plus een aantal maanden of jaren, maar makkelijker is om uit te gaan van de AOW-gerechtigde leeftijd en dan te bekijken in welk jaar u deze leeftijd zult gaan bereiken.

Op dit moment zijn de vastgestelde leeftijden voor AOW in:

Administratiekantoor Amsterdam

Administratiekantoor Amsterdam

2015          65 jaar en 3 maanden
2016          65 jaar en 6 maanden
2017          65 jaar en 9 maanden
2018         66 jaar
2019         66 jaar en 4 maanden
2020         66 jaar en 8 maanden
2021          67 jaar

In 2015 is de AOW leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Als u dus na september 65 jaar wordt haat u in 2015 de AOW leeftijd niet meer en zult u dus nog 3 maanden langer door moeten werken omdat de AOW leeftijd in 2016 op 65 jaar en 6 maanden ligt.

Aangifte doen voor uw douane goederen.

Aangifte doen voor douane goederen.

administratiekantoor amsterdam

administratiekantoor Amsterdam

U moet aangifte doen, als u goederen wilt inslaan of uitslaan in een opslaginstituut. Door het doen van deze aangifte worden de goederen onder het stelsel van douane-entrepots gesteld of in een ruimte voor tijdelijke opslag, vrij entrepot of een vrije zone controletype 2 ingeslagen of wordt de plaatsing van goederen onder dit stelsel beëindigd of de opslag in de ruimte voor tijdelijke opslag, vrij entrepot of de vrije zone controletype 2 beëindigd. U heeft een vergunning nodig. U moet de aangifte doen bij het douanekantoor dat staat vermeld in uw vergunning. De goederen mogen pas na het doen van een aangifte geplaatst worden in het opslaginstituut of eruit gehaald worden.

Het is de bedoeling dat de aangifte wordt gedaan door het persoon dat de goederen wilt opslaan of wilt uitslaan. Ook moet dit persoon bereid zijn alle verplichtingen na te komen die gelden voor deze goederen.

Vereenvoudigde procedures
Afhankelijke van de mate van de betrouwbaarheid van de administratie die de beheerder (entreposeur) biedt is het in verschillende gevallen mogelijk om gebruik te maken van een vereenvoudigde aangifteprocedure. Als u aanspraak wilt doen op deze vereenvoudigde aangifteprocedure heeft u wel een aparte vergunning nodig. De volgende vereenvoudigde procedures zijn mogelijk:

 • Bij inslag in het douane-entrepot op basis van het Douanedocument (bijvoorbeeld een vervoersdocument) waarmee de goederen bij de Douane zijn aangebracht. In deze gevallen moet u tegelijkertijd een schriftelijk verzoek tot plaatsing onder het stelsel doen aan de Douane. In dit schriftelijke verzoek verklaart u verantwoordelijk te zijn voor deze goederen.
 • Bij een domiciliëringsprocedure. Dit houdt in dat er een vergunning wordt verleend na onderzoek door de Douane van de administratie van de entreposeur. Door deze handeling kunnen de goederen meteen in het Douane-entrepot worden ingeslagen, zonder bemoeienis van de Douane. De entreposeur moet de inslag van de goederen in zijn administratie inschrijven. U kunt bij een Douane-entrepot type B geen gebruik maken van een domiciliëringsprocedure.

Aangifte doen met AGS
Met AGS kunt u aangifte doen voor opslag in een entrepot B of C. In het huidige Sagitta-systeem zijn dat de aangiften IMA met regelingcode 7100.


 

Plan uw bijtelling bij het kopen van een auto van de zaak – bijtellingspercentage

Plan uw bijtelling bij het kopen van een auto van de zaak – bijtellingspercentage

Als u van plan bent om een auto voor de zaak te kopen, let dan op de CO2-uitstoot van de auto bij uw keuze. Dit kan namelijk flink schelen in de belastingheffing.

Bijtellingspercentage - Hard Advies Administratiekantoor Amsterdam

Bijtellingspercentage – Hard Advies Administratiekantoor Amsterdam

Welke belangrijkste veranderingen komen er ?
Voor verdere vergroening van de autobelastingen heeft de regering al naderende maatregelen aangekondigd en een wetgeving aangenomen. Dit houdt in dat hoe hoger de CO2-uitstoot is hoe meer belasting u moet gaan betalen. In 2016 worden alle bijtellingspercentages verhoogd. De enige uitzondering is de bijtelling voor auto’s die compleet op elektriciteit rijden, die bijtelling wordt 4%. Het ziet er naar uit dat we in 2017 nog maar 3 categorieën krijgen binnen de bijtellingen.

Aangekondigde bijtellingscategorieën vanaf 2017
CO2-uitstoot (gr/km)    Bijtelling
0 gram per kilometer    4% bijtelling
1 t/m 50 gram per kilometer    17% bijtelling
Vanaf 51 gram per kilometer    22% bijtelling

Zoals het er nu naar uit ziet wordt in 2018 de bijtelling voor auto’s met een CO2- uitstoot van 1 t/m 50 gram per kilometer verhoogd naar 19% en in 2019 wordt dit zelfs verhoogd naar 22%. Deze percentages gelden alleen als de auto’s in dat jaar voor het eerst op naam worden gezet en in dat jaar nieuw worden aangeschaft.
Wat is de hoogte van de bijtelling als u in 2015 nog een energiezuinige auto koopt.

Nu is het standaardbijtellingspercentage 25% . Als u in 2015 nog een auto koopt met een lager bijtellingspercentage dan hoeft u over de eerst 60 maanden allen het bedrag aan dat percentage af te staan en worden na die 60 maanden opnieuw het bijtellingspercentage berekend op basis van de dan geldende

CO2-uitstootgrenzen.
Is het slim om in 2016 een auto te kopen met het standaard bijtellingspercentage van 25%.
In 2016 is het bijtellingspercentage 25% voor auto’s met een uitstoot van af 107 gram CO2 per kilometer voor de gedurende 60 maanden na aanschaf. Als u nog een jaartje extra wacht, dan is het bijtellingspercentage slechts 22% en dat over een periode van 60 maanden na aanschaf. Het is dus voordeliger als u uw auto koopt in 2017 in plaats van in 2016

Let op de fiscale behandeling van de transitievergoeding

Let op de fiscale behandeling van de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is officieel de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd.
Het is voor de werkgever belangrijk om te weten dat de transitievergoeding fiscaal behandeld moet worden als loon
uit vroegere dienstbetrekking. De transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn in principe ook loon,
ligt dit wel iets iets genuanceerder.

Transitievergoeding


Voortaan is de werkgever verplicht een transitievergoeding uit te keren wanneer een tijdelijke of vaste
werknemer die ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en waarvan zijn dienstverband op uw initiatief is beëindigd.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten


De eventuele transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
Dit is alleen mogelijk als de werknemer, voordat de werkgever deze kosten maakt, daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Wat zijn transitiekosten ? Dat zijn kosten gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarbij kan het gaan
om kosten die gericht zijn op het ‘van werk naar werk’ helpen van de werknemer, zoals bijvoorbeeld kosten voor outplacement of voor (om)scholing .

Als de werknemer tijdens het dienstverband kosten maakt om een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt te bevorderen danvalt dat onder de inzetbaarheidskosten.
Dit hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die als loodgieter werkzaam is en in de avonduren een opleiding volgt tot elektromonteur.

Loon


De transitievergoeding na eventuele aftrek van transitiekosten en inzetbaarheidskosten is voor de werknemer
loon uit vroegere dienstbetrekking. Hier dient de werkgever dan de groene tabel voor bijzondere beloningen toe te passen.

De inzetbaarheids- en transitiekosten zijn vergoedingen en zijn daarmee dus in principe gewoon loon. Op deze kosten
kunnen wel bepaalde vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld voor outplacementkosten), nihil waarderingen of
normbedragen van toepassing zijn. Zijn de kosten loon, dan is er nog de vraag open of het gaat om loon
uit tegenwoordige- of vroegere dienstbetrekking. Hoe er fiscaal dient te worden om te gaan met transitie- en inzetbaarheidskosten
vergt dus nog al aandacht en maatwerk. U kunt ons altijd contacten hieromtrent.

Tip: Wilt u meer informatie over de hoogte van de transitievergoeding en wat nu precies transitie- en
inzetbaarheidskosten zijn, kijk dan ook eens op Rijksoverheid.nl..

Schenkingsvrijstellingen 2014 – Tips voor particulieren (Tips)

Hard Advies Tips

Tips voor particulieren

Schenkingsvrijstellingen 2014

Hebt u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, Kleinkinderen en goede doelen al benut?

De vrijgestelde bedragen voor 2014 zijn als volgt:

 • jaarlijkse schenkingen door ouders aan kinderen: maximaal €5.229 per kind;
 • eenmalige schenking aan kinderen ( of hun huwelijkspartner of hun geregistreerde partner ):
  maximaal €25.096 per kind. Het kind moet tussen de 18 en 39 jaar oud zijn voor 1 maart 2015 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling);
 • overige verkrijgers’ ( zoals kleinkinderen): maximaal € 2.092 per persoon of instantie per kalenderjaar.
 • 2014 is het laatste jaar waarin de bekende eenmalige belastingvrije schenking van €100.000 voor – kortgezegd – de eigen woning kan worden gedaan. (zie hierna).

Bijzonderheden

 • de eenmalige schenking aan kinderen kan met €27.187 belastingvrij verhoogd worden van € 25.096 naar € 52.281, als het kind de schenking gebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie, in het laatste geval moet de studie minstens €20.000 kosten. De vrijstelling mag niet worden gebruikt voor het aflossen van een bestaande studieschuld. De vrijstelling mag daarentegen wel gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld; als een kind vóór 2014 ook al de verhoogde vrijstelling heeft toegepast, heeft hij of zij recht op nog een eenmalige vrijstelling van €27.187 als die gebruikt wordt voor de aankoop van een huis of voor het aflossen van een eigenwoningschuld;
 • schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkent te zijn, door middel van een zogenaamde ‘Anbi-verklaring’. Anbi staat voor: ‘Algemeen nut beogende instelling’. De lijst met erkende instelling vindt u op www.anbi.nl. U dient er rekening mee te houden dat door de per 2014 ingevoerde scherpere eisen om als Anbi gerangschikt te kunnen worden de eerder bestaande lijst kleiner is geworden.

 

Heeft u hier nog vragen over ? Aarzel dan niet om ons te bellen of mailen 020 – 208 2118 !

Laatste mogelijkheid om belasting terug te vragen voor 2009.

Belasting terugvragen met T-biljet of P-formulier

Tot en met 31 december 2014 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2009 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is met alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. U dient wel rekening te houden met de drempelbedragen voor teruggave.

Voor het belastingjaar 2009 kunt u nog het oude T-biljet gebruiken. Voor 2010 en daarna gebruikt u het nieuwe P-formulier.

Hard Advies - Belasting terugvragen 2009

Hard Advies – Belasting terugvragen 2009

Heeft u hier nog vragen over ? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs die te bereiken zijn op 020 – 208 2118 of via de mail: Info@hardadvies.nl

Belastingplan 2015

Belastingplan 2015 – Wat verandert er?belastingplan 2015 - Hard Advies Accountancy & Advies

In vergelijking met vorig jaar valt het allemaal reuze mee met de fiscale wijzigingen vanaf 2015. Hadden we vorig jaar nog een dik pakket wetsvoorstellen, dit jaar beperken we ons tot één (en dan nog tamelijk bescheiden) wetsvoorstel. De vooral voor de dga ingrijpende voorstellen van de commissie Dijkhuizen lijken in een bureaula te zijn verdwenen… En ook die zullen er gaan inhakken, met name bij (kleine) ondernemers en bij dga’s met hun bv.

Een volledig overzicht van alle voorgestelde maatregelen (nog los van het feit of deze voorstellen de eindstreep zullen gaan halen) gaat het bestek van dit overzicht te buiten. Onderstaand een beperkte keuze uit de vele voorstellen:

 • de belangrijkste wijziging is natuurlijk de definitieve invoering van de WKR;( Meer uitleg over de WerkKostenRegeling )
 • de tijdelijke verlaging van het tarief in box 2 (22% in plaats van 25%) wordt niet verlengd. Dat kan voor de dga reden zijn om nog in 2014 dividend uit te keren;
 • de gebruikelijk-loonregeling wordt aangescherpt door een verlaging van de bekende doelmatigheidsmarge van 30% naar 25%. Reden om de hoogte van uw zakelijke bv salaris te herover- wegen;
 • in 2015 zal (tijdelijk) de mogelijkheid worden geherintroduceerd om uw levenslooptegoed fiscaal voordelig op te nemen;
 • een aantal voor de woningmarkt gunstige maatregelen worden permanent gemaakt. Verder blijft het lage btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie- en (tuin)onderhoudswerkzaamheden nog gedurende de eerste zes maanden van 2015 6% bedragen;
 • voor inkomens van € 100.000 of meet komt er een (vrijwillige) netto pensioenregeling;
 • er komt een regeling op grond waarvan zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid hun derde pijler pensioen mogen opnemen zonder fiscale sancties;
 • de aftrekbaarheid van buitenlandse boetes komt te vervallen;
 • de waardering van auto’s bij import wordt aangepast.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die door de belastingdienst worden doorgevoerd. Heeft u hiermee te maken en begrijpt u het niet helemaal?

U mag altijd vrijblijvend contact opnemen met 1 van onze adviseurs.
Bel 020 – 208 2118 of mail naar info@hardadvies.nl