Stay Connected:

Aangifte doen voor douane goederen.

administratiekantoor amsterdam
administratiekantoor Amsterdam

U moet aangifte doen, als u goederen wilt inslaan of uitslaan in een opslaginstituut. Door het doen van deze aangifte worden de goederen onder het stelsel van douane-entrepots gesteld of in een ruimte voor tijdelijke opslag, vrij entrepot of een vrije zone controletype 2 ingeslagen of wordt de plaatsing van goederen onder dit stelsel beëindigd of de opslag in de ruimte voor tijdelijke opslag, vrij entrepot of de vrije zone controletype 2 beëindigd. U heeft een vergunning nodig. U moet de aangifte doen bij het douanekantoor dat staat vermeld in uw vergunning. De goederen mogen pas na het doen van een aangifte geplaatst worden in het opslaginstituut of eruit gehaald worden.

Het is de bedoeling dat de aangifte wordt gedaan door het persoon dat de goederen wilt opslaan of wilt uitslaan. Ook moet dit persoon bereid zijn alle verplichtingen na te komen die gelden voor deze goederen.

Vereenvoudigde procedures
Afhankelijke van de mate van de betrouwbaarheid van de administratie die de beheerder (entreposeur) biedt is het in verschillende gevallen mogelijk om gebruik te maken van een vereenvoudigde aangifteprocedure. Als u aanspraak wilt doen op deze vereenvoudigde aangifteprocedure heeft u wel een aparte vergunning nodig. De volgende vereenvoudigde procedures zijn mogelijk:

  • Bij inslag in het douane-entrepot op basis van het Douanedocument (bijvoorbeeld een vervoersdocument) waarmee de goederen bij de Douane zijn aangebracht. In deze gevallen moet u tegelijkertijd een schriftelijk verzoek tot plaatsing onder het stelsel doen aan de Douane. In dit schriftelijke verzoek verklaart u verantwoordelijk te zijn voor deze goederen.
  • Bij een domiciliëringsprocedure. Dit houdt in dat er een vergunning wordt verleend na onderzoek door de Douane van de administratie van de entreposeur. Door deze handeling kunnen de goederen meteen in het Douane-entrepot worden ingeslagen, zonder bemoeienis van de Douane. De entreposeur moet de inslag van de goederen in zijn administratie inschrijven. U kunt bij een Douane-entrepot type B geen gebruik maken van een domiciliëringsprocedure.

Aangifte doen met AGS
Met AGS kunt u aangifte doen voor opslag in een entrepot B of C. In het huidige Sagitta-systeem zijn dat de aangiften IMA met regelingcode 7100.


 

Add Your Comments

Your email address will not be published.

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments