Stay Connected:
administratiekantoor Amsterdam, Uncategorized

AOW Leeftijd versneld omhoog. Wanneer gaat mijn aow gerechtigde leeftijd in ?

De overheid is in Nederland bezig met het verhogen van de AOW leeftijd. Hierdoor verandert de AOW leeftijd voortdurend. U kunt natuurlijk uitgaan van 65 jaar plus een aantal maanden of jaren, maar makkelijker is om uit te gaan van de AOW-gerechtigde leeftijd en dan te bekijken in welk jaar u deze leeftijd zult gaan

administratiekantoor Amsterdam

Hypotheek afsluiten voor tweeverdieners

Voor tweeverdieners wordt een hypotheek afsluiten makkelijker. Per 1 januari 2016 wordt het makkelijker om als tweeverdieners een hypotheek af te sluiten. De berekening van het financieringslastpercentage zal namelijk worden aangepast, volgens een brief die minister Blok naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het financieringslastpercentage wordt er bepaald wat de maximale hypotheek zal zijn

Uncategorized

Aangifte doen voor uw douane goederen.

Aangifte doen voor douane goederen. U moet aangifte doen, als u goederen wilt inslaan of uitslaan in een opslaginstituut. Door het doen van deze aangifte worden de goederen onder het stelsel van douane-entrepots gesteld of in een ruimte voor tijdelijke opslag, vrij entrepot of een vrije zone controletype 2 ingeslagen of wordt de plaatsing van

Uncategorized

Plan uw bijtelling bij het kopen van een auto van de zaak – bijtellingspercentage

Plan uw bijtelling bij het kopen van een auto van de zaak – bijtellingspercentage Als u van plan bent om een auto voor de zaak te kopen, let dan op de CO2-uitstoot van de auto bij uw keuze. Dit kan namelijk flink schelen in de belastingheffing. Welke belangrijkste veranderingen komen er ? Voor verdere vergroening

Uncategorized

Let op de fiscale behandeling van de transitievergoeding

[heading]Let op de fiscale behandeling van de transitievergoeding[/heading] Vanaf 1 juli 2015 is officieel de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het is voor de werkgever belangrijk om te weten dat de transitievergoeding fiscaal behandeld moet worden als loon uit vroegere dienstbetrekking. De transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn in principe ook loon, ligt

Optimaal beleggen in Box 3
Optimaal beleggen

Optimaal beleggen in Box 3 – Waardevolle Tips!

Optimaal beleggen in box 3 Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Dit heet optimaal beleggen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet. Fiscale vriendelijke beleggingen Vanaf 2014 is de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen en het verstrekken van venture capital (durfkapitaal) komen te vervallen. Wel is er een vrijstelling voor

Uncategorized

Schenkingsvrijstellingen 2014 – Tips voor particulieren (Tips)

Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2014 Hebt u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, Kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2014 zijn als volgt: jaarlijkse schenkingen door ouders aan kinderen: maximaal €5.229 per kind; eenmalige schenking aan kinderen ( of hun huwelijkspartner of hun geregistreerde partner ): maximaal €25.096 per kind. Het kind

Uncategorized

Laatste mogelijkheid om belasting terug te vragen voor 2009.

Belasting terugvragen met T-biljet of P-formulier Tot en met 31 december 2014 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2009 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is met alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere

Uncategorized

Belastingplan 2015

Belastingplan 2015 – Wat verandert er? In vergelijking met vorig jaar valt het allemaal reuze mee met de fiscale wijzigingen vanaf 2015. Hadden we vorig jaar nog een dik pakket wetsvoorstellen, dit jaar beperken we ons tot één (en dan nog tamelijk bescheiden) wetsvoorstel. De vooral voor de dga ingrijpende voorstellen van de commissie Dijkhuizen

administratiekantoor Amsterdam

Waarom een administratiekantoor Amsterdam?

Waarom een administratiekantoor in Amsterdam? Administratiekantoor Amsterdam. Een administratiekantoor in Amsterdam verzorgt voor ondernemers o.a. de belastingaangiftes. In de meeste gevallen geven ondernemers hun hele boekhouding in een keer aan hun administratiekantoor. Hieronder vallen o.a. ook eventuele loonlasten, aangifte omzet- en inkomstenbelasting. Als administratiekantoor in Amsterdam vaak in huis aan (fiscale) kennis heeft ontbreekt het vaak