Stay Connected:

Belastingplan 2015 – Wat verandert er?belastingplan 2015 -  Hard Advies Accountancy & Advies

In vergelijking met vorig jaar valt het allemaal reuze mee met de fiscale wijzigingen vanaf 2015. Hadden we vorig jaar nog een dik pakket wetsvoorstellen, dit jaar beperken we ons tot één (en dan nog tamelijk bescheiden) wetsvoorstel. De vooral voor de dga ingrijpende voorstellen van de commissie Dijkhuizen lijken in een bureaula te zijn verdwenen… En ook die zullen er gaan inhakken, met name bij (kleine) ondernemers en bij dga’s met hun bv.

Een volledig overzicht van alle voorgestelde maatregelen (nog los van het feit of deze voorstellen de eindstreep zullen gaan halen) gaat het bestek van dit overzicht te buiten. Onderstaand een beperkte keuze uit de vele voorstellen:

  • de belangrijkste wijziging is natuurlijk de definitieve invoering van de WKR;( Meer uitleg over de WerkKostenRegeling )
  • de tijdelijke verlaging van het tarief in box 2 (22% in plaats van 25%) wordt niet verlengd. Dat kan voor de dga reden zijn om nog in 2014 dividend uit te keren;
  • de gebruikelijk-loonregeling wordt aangescherpt door een verlaging van de bekende doelmatigheidsmarge van 30% naar 25%. Reden om de hoogte van uw zakelijke bv salaris te herover- wegen;
  • in 2015 zal (tijdelijk) de mogelijkheid worden geherintroduceerd om uw levenslooptegoed fiscaal voordelig op te nemen;
  • een aantal voor de woningmarkt gunstige maatregelen worden permanent gemaakt. Verder blijft het lage btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie- en (tuin)onderhoudswerkzaamheden nog gedurende de eerste zes maanden van 2015 6% bedragen;
  • voor inkomens van € 100.000 of meet komt er een (vrijwillige) netto pensioenregeling;
  • er komt een regeling op grond waarvan zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid hun derde pijler pensioen mogen opnemen zonder fiscale sancties;
  • de aftrekbaarheid van buitenlandse boetes komt te vervallen;
  • de waardering van auto’s bij import wordt aangepast.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die door de belastingdienst worden doorgevoerd. Heeft u hiermee te maken en begrijpt u het niet helemaal?

U mag altijd vrijblijvend contact opnemen met 1 van onze adviseurs.
Bel 020 – 208 2118 of mail naar info@hardadvies.nl

Add Your Comments

Your email address will not be published.

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments