Stay Connected:

[heading]Let op de fiscale behandeling van de transitievergoeding[/heading]

Vanaf 1 juli 2015 is officieel de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd.
Het is voor de werkgever belangrijk om te weten dat de transitievergoeding fiscaal behandeld moet worden als loon
uit vroegere dienstbetrekking. De transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn in principe ook loon,
ligt dit wel iets iets genuanceerder.

[heading]Transitievergoeding[/heading][heading][/heading]
Voortaan is de werkgever verplicht een transitievergoeding uit te keren wanneer een tijdelijke of vaste
werknemer die ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en waarvan zijn dienstverband op uw initiatief is beëindigd.

[heading]Transitiekosten en inzetbaarheidskosten[/heading]
De eventuele transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
Dit is alleen mogelijk als de werknemer, voordat de werkgever deze kosten maakt, daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Wat zijn transitiekosten ? Dat zijn kosten gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarbij kan het gaan
om kosten die gericht zijn op het ‘van werk naar werk’ helpen van de werknemer, zoals bijvoorbeeld kosten voor outplacement of voor (om)scholing .

Als de werknemer tijdens het dienstverband kosten maakt om een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt te bevorderen danvalt dat onder de inzetbaarheidskosten.
Dit hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die als loodgieter werkzaam is en in de avonduren een opleiding volgt tot elektromonteur.

[heading]Loon[/heading]
De transitievergoeding na eventuele aftrek van transitiekosten en inzetbaarheidskosten is voor de werknemer
loon uit vroegere dienstbetrekking. Hier dient de werkgever dan de groene tabel voor bijzondere beloningen toe te passen.

De inzetbaarheids- en transitiekosten zijn vergoedingen en zijn daarmee dus in principe gewoon loon. Op deze kosten
kunnen wel bepaalde vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld voor outplacementkosten), nihil waarderingen of
normbedragen van toepassing zijn. Zijn de kosten loon, dan is er nog de vraag open of het gaat om loon
uit tegenwoordige- of vroegere dienstbetrekking. Hoe er fiscaal dient te worden om te gaan met transitie- en inzetbaarheidskosten
vergt dus nog al aandacht en maatwerk. U kunt ons altijd contacten hieromtrent.

Tip: Wilt u meer informatie over de hoogte van de transitievergoeding en wat nu precies transitie- en
inzetbaarheidskosten zijn, kijk dan ook eens op Rijksoverheid.nl..

Add Your Comments

Your email address will not be published.

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments