Stay Connected:

  Op de aanslagen en betalen van en aan de belastingdienst zijn vaak codes te vinden.

  Deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag.

  Vraag je je af welke codes de belastingdienst gebruikt voor de aangiftes en aanslagen ? Dan kun je hieronder een overzicht raadplegen van de coderingen die gebruikt zijn en wat ze betekenen.

  Indien u alleen echt betalingskenmerk weet dan kunt u dat met deze module omrekenen.  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/

  De codering in letters is als volgt:

  Omzetbelasting

  B – Omzetbelasting

  F – Naheffingsaanslag omzetbelasting

  O – Teruggave omzetbelasting

  Loonbelasting

  L – Loonheffing

  A – Naheffingsaanslag loonheffing

  J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet


  Inkomstenbelasting

  H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

  N – Inkomstenbelasting (bezwaren)

  Zorgverzekeringswet

  W – Zorgverzekeringswet

  Vennootschapsbelasting

  V – Vennootschapsbelasting

  Motorrijtuigenbelasting

  M – Motorrijtuigenbelasting

  Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

  Toeslagen

  T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag

  T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag

  T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

  Overigen

  Z – Overige

  De codering in cijfers is als volgt:

  Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

  Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

  De statuscodes zijn als volgt:

  0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag

  6 – Definitieve aanslag

  7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

  De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

  21 – 1e kwartaal

  24 – 2e kwartaal

  27 – 3e kwartaal

  30 – 4e kwartaal

  Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

  0000.00.000.H.46 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014

  0000.00.000.B.01.5040 – Omzetbelasting april 2015

  Mocht u nog vragen hebben over de aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.